การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 โดย ดร.สมพร สืบถวิลกุล นายกสมาคม
วันที่ 21 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย
ขอขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทยที่ส่งผู้แทน
คุณกมลวรรณ สิทธิบุตร
คุณชนาธิป เจริญสุข
เข้าร่วมประชุม
และขอขอบคุณสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน พร้อมทั้งให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์เพื่อสมาคมจะนำไปพัฒนาให้ดียิ่งๆขึ้นต่อไป

ใส่ความเห็น