การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

วันที่ 21 เมษายน 2561 ดร.สมพร สืบถวิลกุล นายกสมาคม พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมกีฬา ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย

ขอขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทยที่ส่งผู้แทน คุณกมลวรรณ สิทธิบุตรและคุณชนาธิป เจริญสุข เข้าร่วมประชุม และขอขอบคุณสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน พร้อมทั้งให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์เพื่อสมาคมจะนำไปพัฒนาให้ดียิ่งๆขึ้นต่อไป

ใส่ความเห็น