งานแถลงข่าว “แรลลี่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตรราชสุดาฯ”

ร.ย.ส.ท. จัดแรลลี่เฉลิมพระเกียรติ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

งานแถลงข่าว

“แรลลี่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตรราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ล้านดวงใจ น้อมสดุดี อัครศิลปิน”

วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 น. ดร.สมพร สืบถวิลกุล นายกสมาคม ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมกีฬา ร่วมแถลงข่าว กิจกรรมแรลลี่ เฉลิมพระเกียรติฯ จัดการแข่งขันโดยราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมกีฬา (ร.ย.ส.ท.) และกองทัพเรือภายใต้ชื่องาน “แรลลี่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตรราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ล้านดวงใจ น้อมสดุดี อัครศิลปิน” โดยมีนายธัชสกล พรหมจมาศ อุปนายกสมาคมฯ ประธานจัดงาน มีคณะกรรมการสมาคมฯ นักข่าว และผู้สนใจกิจกรรม เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุม สมใจนึก ชั้น 4 ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมกีฬา

สำหรับการจัดการแข่งขันครั้งนี้ ได้มอบหมายให้ บริษัท ทีดีซี เอเจนซี่ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการจัดการแข่งขันฯ โดยกำหนดการแข่งขันขึ้นในวันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2561 เส้นทางกรุงเทพฯ-สมุทรปราการ – อู่ตะเภา (ระยอง) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันฯ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 63 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2561 และเพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย รวมทั้งประชาสัมพันธ์โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (ECC) ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนหลักจาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

โดยรางวัลการแข่งขันแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภททีม และประเภทบุคคลทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. รางวัลชนะเลิศประเภททีม ได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

2. รางวัลชนะเลิศประเภทบุคคลทั่วไป ได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

3. รางวัลรองชนะเลิศประเภททีม อันดับ 1 ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ จากราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยฯ

4. รางวัลรองชนะเลิศประเภททีม อันดับ 2 ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ จากราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยฯ

5. รางวัลรองชนะเลิศประเภทบุคคลทั่วไป อันดับ 1 ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ จากราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยฯ

6. รางวัลรองชนะเลิศประเภทบุคคลทั่วไป อันดับ 2 ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ จากราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยฯ

อัตราค่าสมัคร ( จำนวนรถที่เข้าแข่งขันรวม 70 คัน)

1. ประเภททีม จำนวน 15 ทีม ทีมละ 50,000 บาท

2. ประเภทบุคคลทั่วไป จำนวน 30 คัน คันละ 30,000 บาท

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ทีดีซี เอเจนซี่ จำกัด ฝ่ายการตลาด โทร 02-530-4595 ต่อ 18,19

ใส่ความเห็น