คณะจากประเทศศรีลังกาเยี่ยมชมราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย

คณะจากประเทศศรีลังกาเยี่ยมชมราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมกีฬา

Mr. Dgammika Attygallee, President AAC (Automobile Association of Ceylon) และ คณะจากประเทศศรีลังกา เยี่ยมชม ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมกีฬา ต้อนรับโดย ดร.สมพร สืบถวิลกุล นายกสมาคม คณะผู้บริหารสมาคม ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสมาคม และเจ้าหน้าที่สมาคม ในวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.30 น.

ใส่ความเห็น