อบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการตัดสินกีฬาอาชีพ(ประเภททางเรียบ) 2561

โครงการอบรมกรรมการหน้าที่สำคัญ (กรรมการควบคุมการแข่งขันรถยนต์ ประเภททางเรียบ)🏁
ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2561 ณ บางแสง จังหวัดชลบุรี
🙏ขอขอบคุณ การกีฬาแห่งประเทศไทย ที่ให้การสนับสนุนโครงการจัดการอบรม
🙏ขอขอบคุณพณฯสนธยา คุุณปลื้ม ประธานคณะกรรมการกีฬายานยนต์ ที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ”จัดการอบรมพัฒนาบุคลากรกีฬาด้านการแข่งขันรถยนต์ (ประเภททางเรียบ)”
🙏ขอขอบคุณ ศ.คลินิก น.พ.เอาชัย กาญจนพิทักษ์ รองประธานคณะกรรมการกีฬายานยนต์ มามอบวุฒิบัตร
🙏ขอขอบคุณวิทยากรและผู้เข้าอบรมทุกท่านที่เข้าร่วมงานอบรมในครั้งนี้

ใส่ความเห็น