โครงการ Road safety กิจกรรม”การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย” ณ โรงเรียนสุขฤทัย รามอินทรา

โครงการ Road safety กิจกรรม”การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย” ณ โรงเรียนสุขฤทัย รามอินทรา

โครงการ Road safety “การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย” ณ โรงเรียนสุขฤทัย รามอินทรา เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 ได้รับความร่วมมือจาก นางสาวรสริน วรกิตติธรรม กลุ่มส่งเสริมความปลอดภัยสำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก ผู้ประสานงานกรมการขนส่งทางบก นายเกรียงไกร รอดคง นักวิชาการขนส่งชำนาญการสำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก นายกิตติศักดิ์ พวงบุปผา วิทยากรสังกัดฝ่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย โรงพยาบาลวชิรพยาบาล

ใส่ความเห็น