กิจกรรม โครงการ “FIA/MICHELIN SAFE ON THE ROAD ขับขี่ปลอดภัย ใส่หมวกนิรภัย”

ดร.สุเมต สุวรรณพงษ์ เป็นตัวแทนท่านนายกสมาคมราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ในนาม FIA ร่วมกิจกรรมโครงการ FIA/MICHELIN SAFE ON THE ROAD ขับขี่ปลอดภัย ใส่หมวกนิรภัย เพื่อรณรงค์และสร้างจิตสำนึกการขับขี่อย่างปลอดภัย และถูกกฎจราจร โดยมีเป้าหมายมอบหมวกนิรภัย 2,000 ใบ ให้กับเด็กนักเรียน ประชาชนและผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ณ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง “สามัคคีคุณูปถัมภ์” อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 น.

ใส่ความเห็น