โครงการ Road safety “การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย” ณ โรงเรียนพัฒนวิทย์

ภาพการบรรยายงาน Road safety “การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย” ณ โรงเรียนพัฒนวิทย์ เมื่อวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก คุณยรรยง คุโรวาท อุปนายกราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมกีฬา และได้รับความร่วมมือจาก วิทยากรกรมการขนส่งทางบก และวิทยากรโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ตัวแทน บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด มหาชน

ใส่ความเห็น