Asia Auto Gymkhana Competition 2018

ในวันที่ 7 สิงหาคม 2561 นักแข่งตัวแทนประเทศไทยที่ได้ไปแข่งรายการ Asia Auto Gymkhana Competition 2018 ได้ไปพบ ดร.สมพร สืบถวิลกุล นายกสมาคมราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ – สมาคมกีฬา เพื่อขอพรและเป็นขวัญกำลังใจกับทีมแข่งและนายกสมาคมฯยังได้มอบทุนกรมธรรม์ ประกันอุบัติเหตุ คนละ 1,000,000 บาทให้กับนักแข่ง ผู้จัดการทีม และทีมงานที่ไป และเงินสนับสนุนทีมแข่งในนามทิพยประกันภัย 200,000 บาท

นักแข่ง
นายยอดยศ ใจเกษม
นายอิสระ ลิ้มธเนศกุล

ผู้จัดการทีม
นายสิรคุปต์ เมทะนี

กรรมการ จาก รยสท เข้าประชุม
นายชัยวัฒก์ ปัณฑยางกูร
นายนครินทร์ มณเฑียรมณี

ผู้ประสานงาน
นางสาวนงลักษณ์ บุณยเนตร
นางสาวเจนจิรา โนรี
นางสาววรินทร สถีระศรินทร์

🏁ตารางการแข่งขัน AAGC 2018🏁

สนามที่ 1 วันที่ 10-12 สิงหาคม 2561 ณ สนามบาหลี ประเทศอินโดนีเชีย

สนามที่ 2 วันที่ 7-9 กันยายน 2561 ณ สนามประเทศอินเดีย

สนามที่ 3 วันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2561 ณ ประเทศไต้หวัน

สนามที่ 4 วันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามปทุมธานีสปีดเวย์

ช่วยกันเชียร์ช่วยกันส่งกำลังใจไปให้นักแข่งประเทศไทย🇹🇭

ใส่ความเห็น