โครงการ “Road Safety” ในหัวข้อ “การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย” ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ

โครงการ “Road Safety” ในหัวข้อ “การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย”
วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ

จัดขึ้นเพื่อสร้างจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนน การดูแลและบำรุงรักษารถยนต์ การสร้างวินัยจราจร การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และความรู้สึกรับผิดชอบต่อสังคม ให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนในชุมชน

โดยโครงการนี้ได้รับเกียรติจากคุณไพโรจน์ ลิ้มจำรูญ อุปนายกราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมกีฬา เป็นประธานในงานพิธีเปิด

และได้รับความร่วมมือจาก
กรมการขนส่งทางบก
โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Doctor car ททบ.5
บริษัท เอ็กโก้ฟอร์จจิ้ง โปรดักส์ จำกัด
บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

 

 

ใส่ความเห็น