โครงการ “Road Safety” ในหัวข้อ “การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย” ณ โรงเรียนบางบัว

โครงการ “Road Safety” ในหัวข้อ “การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย”
วันพุธที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561
ณ โรงเรียนบางบัว

จัดขึ้นเพื่อสร้างจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนน การสร้างวินัยด้านจราจร การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และความรู้สึกรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งจะช่วยให้ลดปัญหาด้านการจราจร และลดอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนน

โดยโครงการนี้ได้รับเกียรติจากคุณไพโรจน์ ลิ้มจำรูญ อุปนายกราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมกีฬา เป็นประธานในงานพิธีเปิด

และได้รับความร่วมมือจาก
กรมการขนส่งทางบก
โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ใส่ความเห็น