โครงการ “Road Safety” ในหัวข้อ “การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย” ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

โครงการ “Road Safety” ในหัวข้อ “การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย”
วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2561
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

โดยมีวัตถุประสงค์ 
1.เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจกฎจราจร
2.เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ผู้เข้าอบรมมีวินัยในการใช้รถ
3.เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน และสามารถช่วยบุคคลอื่นให้ปลอดภัยได้ด้วย
4.เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องรถยนต์ การบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้น

โดยโครงการนี้ได้รับเกียรติจากคุณพสิษฐ์ เลิศสินเจริญกุล นิติกรกรรมการสภาวัฒนธรรมเขตบางเขน เป็นประธานในงานพิธีเปิด

และได้รับความร่วมมือจาก
กรมการขนส่งทางบก
โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Doctor car ททบ.5
บริษัท เอ๊กโก้ฟอร์จจิ้ง โปรดักส์ จำกัด

ใส่ความเห็น