งานครบรอบ 16 ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

งานครบรอบ 16 ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

เนื่องในงานครบรอบ 16 ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา วันที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.30 น. ณ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คุณอิทธิพล คุณปลื้ม กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี

ทางสมาคมฯได้รับเกียรติจากดร.สุเมต สุวรรณพรหม ซึ่งได้เป็นผู้แทน ท่านนายกสมาคมราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมกีฬา มอบเงินทุนการศึกษาให้มูลนิธิโรงเรียนพระดาบส

ใส่ความเห็น