การอบรมนักแข่งเพื่อขออนุญาตรายใหม่

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิการยน พ.ศ.2561 เวลา 15.30 น. ทางราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมกีฬา ได้จัดอบรมนักแข่งที่ขอใบอนุญาตรายใหม่ โดยมีคุณมนูสาสน์ ศรีพนา เลขานุการคณะกรรมการกีฬายานยนต์ที่เป็นเกียรติในการเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

 

ใส่ความเห็น