การฝึกอบรมเพื่อบริการประชาชนรณรงค์ลดอุบัติเหตทางถนน 20-22 พ.ย. 2561

สถาบันส่งเสริมและพัฒนากีฬายานยนต์

จัดโครงการ “ฝึกอบรมเพื่อบริการประชาชน รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน” วันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2561

โดยร่วมมือกับ กฟผ.และ สถาบันอาชีวศึกษา จาก
โรงเรียนช่างฝีมือทหาร
วิทยาลัยกาญจนาภิเษกหนองจอก
วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์

นำโดยคุณไพโรจน์ ลิ้มจำรูญ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

และดร.สุเมต สุวรรณพรหม วิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “ประวัติ ร.ย.ส.ท. และ ประเภทรถแข่ง”

ใส่ความเห็น