เกี่ยวกับสมาคม

ความเป็นมาของ รยสท.

ถูกก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2476 นำโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ และเจ้านายหลายพระองค์ พร้อมได้หม่อมเจ้าสกลวรรณากร วรวรรณ์ เป็นนายกสมาคมคนแรก โดยตั้งสำนักงานชั่วคราวอยู่ชั้นบนของศาลาเฉลิมกรุง และในปีถัดมาเราได้เข้าเป็นสมาชิกของ สมาคมรถยนต์นานาชาติ หรือ FIA

นายกสมาคมคนปัจจุบัน

ดร.สมพร สืบถวิลกุล

รายชื่อนายกสมาคมที่ผ่านมา

                                                                    

พ.ศ.2476-2478 หม่อมเจ้าสกลวรรณากร วรวรรณ                                       พ.ศ.2479-2480 พระยาสฤษดิการบรรจง

                                                                          

พ.ศ.2480-2481 พลเรือตรีพระจักรานุกรกิจ                                                   พ.ศ.2482-2484 หม่อมเจ้าสกลวรรณากร วรวรรณ

                                                                     

พ.ศ.2485-2487 พลเอกมังกร พรหมโยธี                                                       พ.ศ.2488-2489 พระยาเมธาธิบดี

                                                                      

พ.ศ.2490-2491 นายประพัฒน์ วรรธนะสาร                                                    พ.ศ.2491-2492 พลเรือตรีพระจักรานุกรกิจ

                                                                       

พ.ศ.2493-2499 พลเอกเจ้าพระยารามราฆพ                                                  พ.ศ.2500-2503 นายประวัติ สุขุม

                                                                           

พ.ศ.2504-2518 พลตำรวจเอกหลวงชาติตระการโกศล                                   พ.ศ.2519-2539 นายวิลาศ บุนนาค

                                                                         

พ.ศ.2540-2543 นายไตรรงค์ ศรรมังกร                                                            พ.ศ.2544-2545 นายเสริมศักดิ์ สุวัณณาคาร

                                                                             

พ.ศ.2546-2550 นายศรีศักดิ์ ณ นคร                                                                  พ.ศ.2550-2551 นายมานะ สุขบาง

                                                                           

พ.ศ.2551-2555 นายสมใจนึก เองตระกูล                                                            พ.ศ.2555-2559 นายบรรพต หงษ์ทอง

ภารกิจหลักของ รยสท.

งานหลักคือการสนับสนุนงานที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ หรือสามารถแบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ คือ

1.ควบคุมกำกับดูแลกีฬายานยนต์ (มอเตอร์สปอร์ต)

2.การให้บริการสมาชิกและประชาชนทั่วไปในด้านต่างๆ

ด้านมอเตอร์สปอร์ต

รยสท.เป็นสมาชิก FIA ตามการรับรองของการกีฬาแห่งประเทศไทย ดังนั้นการแข่งขัน กีฬามอเตอร์สปอร์ตทุกรายการ จะต้องมาขออนุญาตจากเรา เพื่อให้การแข่งขันเป็นมาตรฐาน มีความปลอดภัย

“มอเตอร์สปอร์ตเป็นหนึ่งใน 10 ของกีฬาที่รัฐบาลสนับสนุนเพื่อความเป็นเลิศ ซึ่งเราต้องการพัฒนาให้สู่สากลและเป็นมืออาชีพมากขึ้น ทั้งนี้เราได้ทำแผนยุทธศาสตร์ 10 ปี (2553-2562) เสนอต่อการกีฬาแห่งประเทศไทยไปเมื่อเร็วๆนี้ เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาและกำหนดเป้าหมายในอนาคต”

สำหรับแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีเป้าหมายให้การแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตในประเทศพัฒนาเป็นกีฬาอาชีพ พร้อมส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของการแข่งขัน กระจายความแพร่หลายสู่ประชาชน รวมถึงวางรากฐานเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

ปัจจุบันวงการมอเตอร์สปอร์ตเมืองไทยพัฒนาไปมาก ไม่ว่าจะเป็นอีเวนท์ของ รยสท.เอง (การแข่งขันรถยนต์ทางเรียบมาราธอน 6 ชั่วโมง) หรือของผู้จัดทั่วไป ทั้งระดับประเทศและนานาชาติ โดยในส่วนของ รยสท.มีส่วนสำคัญในการกำหนดกติกา อุปกรณ์ และควบคุมบุคลากรให้ได้มาตรฐาน ซึ่งรวมถึงนักแข่งที่ต้องขอใบขับขี่เฉพาะเพื่อใช้ในการแข่งขัน ตรงนี้ต้องตรวจสอบให้เข้มข้นมากขึ้น

ด้านการบริการสมาชิก

ปัจจุบันเรามีสมาชิกประมาณ 6,000 ราย ซึ่งจะได้สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกดังนี้

  1. บริการแก้ไขรถยนต์ขัดข้องฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง

เมื่อรถยนต์ของท่านประสบอุบัติเหตุขัดข้องด้านเครื่องยนต์ โทรสายด่วน. 0-2939 5770-3 เรียกฝ่ายบริการของรยสท. มีบริการแก้ไขเหตุฉุกเฉินบนท้องถนน อาทิเช่น รถยก รถลาก และรถจักรยานยนต์ พร้อมช่างที่ชำนาญงานไว้บริการสมาชิกฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง

– สมาคมบริการเฉพาะรถยนต์สมาชิกที่มีการจดทะเบียนและมีชื่อเป็นสมาชิก เท่านั้น

– บริการเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

– สมาชิกสามารถใช้บริการ ยกรถได้ไม่เกิน 3 ครั้ง ต่อปี

– สมาชิกสามารถใช้บริการ ลากรถได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง เฉพาะในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

– ในกรณีที่สมาชิกต้องการใช้บริการยกรถ รถที่สามารถใช้บริการได้จะต้องเป็นรถคันที่ ลงทะเบียนไว้กับทางสมาคมเท่านั้น

– รถยนต์ที่จะนำมาลงทะเบียนคันที่ 2 ต้องเป็น รถยนต์ของสามี ภรรยา หรือบุตร ของสมาชิกเท่านั้น โดยสมาชิกต้องแสดงสำเนาทะเบียนรถรถยนต์และบัตรประชาชนของสามี ภรรยา หรือบุตร เพื่อเป็นหลักฐาน โดยคันที่ 2 ต้องเสียค่าขึ้นทะเบียน 1,000 บาท (สามารถลงทะเบียนรถยนต์ได้ไม่เกิน 2 คัน)

– กรณีที่สมาชิกขายรถให้ผู้อื่น สมาชิกสามารถคงสิทธิ์การเป็นสมาชิกโดยการแจ้งลงทะเบียนรถคันใหม่กับทาง รยสท. โดยรถที่ขายไปแล้ว ไม่มีสิทธิ์รับบริการใดๆ จาก รยสท.

– ในกรณีที่สมาชิกมีความประสงค์ในการเปลี่ยนรุ่น ยี่ห้อ ของรถยนต์ที่สมาชิกใช้อยู่ สมาชิก ต้องแจ้งให้ทางสมาคมทราบล่วงหน้า 1 สัปดาห์ ก่อนจึงจะสามารถเรียกใช้บริการ ยกรถและบริการทั่วไปได้

2.บริการตรวจเช็คสภาพรถ

– ในยามปกติ หรือก่อนการใช้รถเดินทางไกล ท่านสามารถนำรถไปรับการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ได้ ณ ที่ทำการ รยสท. ได้ทุกวัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

  1. บริการบำรุงรักษารถยนต์กับช่างผู้เชี่ยวชาญ

– ตรวจเช็คและอัดไฟแบตเตอรี่ด้วยเครื่องชาร์จที่ทันสมัย

– ล้างหัวเทียน ทำความสะอาดเครื่องกรองอากาศ กับช่างผู้เชี่ยวชาญโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

– เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ น้ำมันเฟืองท้าย และไส้กรอง

(นำอะไหล่มาเอง ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการจ้างช่างผู้เชี่ยวชาญ)

  1. บริการพิเศษ

– จัดทำใบอนุญาตขับขี่สากลเพื่อขับรถในต่างประเทศ

– จดทะเบียน,โอนทะเบียน,ย้ายทะเบียนและต่อทะเบียนรถ

– ให้บริหารปรึกษาและแนะนำสมาชิกในการทำประกันภัยรถยนต์กับบุคคลที่ได้รับอนุญาต

– จัดหาสถานที่ซ่อมรถในต่างจังหวัดทั่วราชอาณาจักร เพื่อให้บริการสมาชิกกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน มีปัญหาเรื่องรถยนต์ ไม่สามารถเดินทางต่อไปได้

– เข้าชมงาน มอเตอร์โชว์ฟรี โดยแสดงบัตรสมาชิก

– เข้าชมการแข่งขันรายการของสมาคมฯฟรี

*** ค่าสมัครสมาชิก รยสท. ( RAAT CARD )

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 500 บาท /ค่าสมาชิกรายปี 1,500 บาท /ค่าเครื่องหมาย 500 บาท /รวมค่าสมัครบัตรสมาชิกรายปี 2,500 บาท ***

โครงการในอนาคต

ในส่วนของการบริการสมาชิก เราต้องรักษาสิทธิประโยชน์เดิมเอาไว้ แต่เราก็เตรียมโครงการใหม่ๆมากขึ้น อาทิ การจำหน่ายอะไหล่ราคาสมเหตุสมผล การทำประกันภัยรถยนต์ในราคาถูก รวมถึงพัฒนาต่อยอดในการเป็นตัวกลางระหว่างบริษัทไฟแนนซ์ หรือมีงบในการปล่อยสินเชื่อการเช่าซื้อรถยนต์ให้กับบุคคลที่มีงบน้อย

นอกจากนี้ในส่วนของการบริการสาธารณะ เราได้ร่วมกับหน่วยงานรัฐบาลและเอกชนเป็นประจำ โดยเฉพาะการรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยตามเทศกาลวันหยุดยาวต่างๆ รวมถึงการเตรียมความพร้อมให้ รยสท. เป็นผู้ช่วยแนะนำในการซื้อรถมือสอง ช่วยดูสภาพรถยนต์ ไปจนถึงการเป็นศูนย์กลางในการให้ข้อมูลจราจร การเดินทางไปทั่วประเทศ แนะนำอู่ซ่อมรถ ซึ่งทั้งหมดเรากำลังศึกษารายละเอียดและเตรียมความพร้อม โดยหวังจะเปิดให้บริการเร็วนี้

ปัญหาและสิ่งที่ต้องปรับปรุง

สมัยก่อนหลายคนอาจมอง รยสท. เป็นแค่องค์กรของคนเฉพาะกลุ่ม แต่ปัจจุบันเราพยายามทำตัวให้เป็นสาธารณะมากขึ้น ให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้ แต่ในอีกด้านเราก็เป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยไม่หวังผลกำไร อยู่ได้ด้วยการบริจาคสนับสนุน แบบผ่านโดยตรงบ้าง หรือรูปแบบการจัดกิจกรรม ซึ่งต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาปัญหาเรื่องการจัดสรรทรัพยากร และสภาพคล่องทางการเงินยังเป็นปัญหาตลอดมา ดังนั้นเราจำเป็นต้องมีเงินหมุนเวียน โดยปรับโครงสร้างการจัดการใหม่ งบประมาณการเบิกจ่ายหรือการได้เงินสนับสนุนต้องชัดเจนและหวังผลได้ หรือใช้เงินให้คุ้มค่ามากที่สุด

เป้าหมายของ รยสท.

เราต้องการเป็นองค์กรที่ทำประโยชน์เพื่อสาธารณะชน อยากเป็นองค์กรที่ประชาชนทั่วไปให้ความสำคัญ โดยดำเนินการผ่านโครงการต่างๆ ขณะเดียวกันก็หวังให้กีฬายานยนต์เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง พร้อมพัฒนาให้สู่มาตรฐานสากล และอยากเห็นนักแข่งไทยก้าวขึ้นไปสู่เวทีระดับโลกให้ได้