ประกาศ

ประกาศ
                        เนื่องจากการแข่งขันรายการ RAAT THAILAND RALLY CHAMPIONSHIP 2023 ในสนามที่ 1 ที่ผ่านมานั้นมีผู้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก
แต่เพื่อให้การแข่งขันดำเนินการด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในสนามที่ 2 ที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคมนี้ จึงมีการจำกัดจำนวนรถที่เข้าร่วมการแข่งขันไว้ที่ 60 คัน
และจะปิดรับสมัครในวันที่ 5 พฤษภาคมนี้ จึงขอให้ผู้สนใจที่จะเข้าทำการแข่งขันในครั้งนี้ดำเนินการสมัครให้เสร็จสิ้น โดยทางผู้จัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครหากครบจำนวนที่กำหนด
หรือถึงวันที่ปิดรับสมัคร
 
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

อาจเป็นรูปภาพของ ต้นขั้วตั๋ว และ ข้อความ