จดแจ้งการเป็นนักกีฬาอาชีพ!!!
เพื่อรับสวัสดิการนักกีฬาอาชีพจาก กกท.
สามารถยื่นจดแจ้งออนไลน์ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ https://reg.thaips.org/front/

 

OFFICIAL PARTNERS