โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรกีฬาอาชีพด้านผู้ตัดสิน และบุคลากรกีฬายานยนต์ ประเภท การแข่งขันรถยนต์ทางเรียบแบบเปิด Street Circuit ประจำปี 2566

โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรกีฬาอาชีพด้านผู้ตัดสิน และบุคลากรกีฬายานยนต์ ประเภท การแข่งขันรถยนต์ทางเรียบแบบเปิด Street Circuit ประจำปี 2566

          ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมกีฬา (ร.ย.ส.ท.) ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรกีฬาอาชีพด้านผู้ตัดสิน และบุคลากรกีฬายานยนต์ ประเภท การแข่งขันรถยนต์ทางเรียบแบบเปิด Street Circuit ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2566  ณ สนามบางแสน สตรีท เซอร์กิต จ.ชลบุรี มีผู้เข้าร่วมกว่า 70 คน