• เอกสารครบถ้วนใช้เวลาประมาณ 7 วัน ในการรับใบขับแข่งตัวจริง ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตามลิงค์ด้านล่าง


  • การล้มกีฬา ร.ย.ส.ท.กําหนดแนวทางการป้องกันการล้มกีฬา และการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของนักกีฬาอาชีพ และบุคลากรกีฬาอาชีพอย่างชัดเจน ทั้งในส่วนของแนวทางเชิงป้องกันเชิงเฝ้าระวัง บทลงโทษ แ...

  • สารต้องห้ามในทางการกีฬา ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมกีฬา มีการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสารต้องห้าม การป้องกันไม่ให้มีการใช้สารต้องห...

  • messageImage_1676875414104.jpg

VEDIORAAT THAILAND
ENDURANCE CHAMPIONSHIP INTERNATIONAL 2020


RAAT THAILAND
ENDURANCE CHAMPIONSHIP INTERNATIONAL 2020

LASTEST NEWS

GALLERY 

 MOTORSPORT CALENDAR

 

8-9 May  OFFROAD TROPHY Round 1 
  
8-9 May  TOYO RACINGCAR THAILAND Round 2
 
9 May  ROK CUP THAILAND Round 2 
    
14-16 May  Thailand Super Series Round 2
15 May  Gran Turismo Pro Series Thailand Championship Season 1 Race 3 
 

 


OFFICIAL PARTNERSกติกาการแข่งขันรถยนต์แห่งชาติ พ.ศ.2564
ดาวน์โหลดกติกาการแข่งขันกีฬายานยนต์

ตรวจสอบข้อมูลนักแข่งผ่านการอบรม
ดาวน์โหลดใบสมัครรายละเอียดการสมัครใบขับแข่ง