โครงการพัฒนาบุคลากรกีฬาอาชีพด้านบุคลากรการแพทย์และทีมกู้ภัย ประจำปี 2566

โครงการพัฒนาบุคลากรกีฬาอาชีพด้านบุคลากรการแพทย์และทีมกู้ภัย ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 23 -25 สิงหาคม 2566

วันที่ 23 ส.ค. พ.ศ.2566 เป็นวันแรกของการอบรมฯ โดยในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ศ.คลีนิก เอาชัย กาญจนพิทักษ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมแขกผู้มีเกียรติ นพ.นิเดช กฤตสิน ประธานคณะอนุกรรมการแพทย์ และวิทยาศาสตร์การกีฬา นายมนูสาสน์ ศรีพนา เลขาธิการราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมกีฬา (ร.ย.ส.ท) นพ. ภูวดล กิตติวัฒนาสาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ พญ. ศิริลักขณา รูขะจี นายจักรพงษ์ ภิญโญทรัพย์ ผู้จัดการทั่วไป สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต นายพงศกร หาญวารี รองผู้จัดการทั่วไป สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต นายธเนศวร นิสากรเสน นายธนาวิทย์ เธียร์กฤตย์ และนายกิตติ รุ่งเรืองระยับกุล เข้าร่วมในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ พร้อมผู้ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมมากกว่า 70 คน 

        โดยมีหัวข้อการอบรมดังนี้ การประเมินสถานการณ์การเข้าช่วยเหลือ โดย พญ. ศิริลักขณา รูขะจี การเรียนรู้เกี่ยวกับกีฬามอเตอร์สปอร์ต โดย ศ.คลีนิก เอาชัย กาญจนพิทักษ์ การดูแลผู้บาดเจ็บก่อนถึงโรงพยาบาล (Pre Hospital trauma Life Support (PHTLS) โดย นพ.ศิริวุฒิ ศิริเดชอุดม การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงสำหรับแพทย์ ATLS  (Advanced Trauma Life Support for Doctors) โดย นพ.นิเดช กฤตสิน Sport Medicine in Motorsport โดย นพ. คีตะพงษ์ พงศ์ทิพากร การช่วยเหลือนักแข่งที่ติดอยู่ในรถ อุปกรณ์ตัดถ่าง การดับเพลิง โดย นายธเนศวร นิสากรเสน นายธนาวิทย์ เธียร์กฤตย์ ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการฯ ที่ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมกีฬา (ร.ย.ส.ท.) ได้จัดขึ้นเพื่อพัฒนากีฬามอเตอร์สปอร์ตในทุกมิติ เพื่อรองรับการแข่งขันระดับประเทศ และระดับนานาชาติในอนาคต

วันที่ 24 ส.ค. พ.ศ.2566 วันนี้เป็นวันที่สองของการอบรมฯ ในช่วงการอบรมภาคเช้า เป็นหัวข้อการอบรมเกี่ยวกับ การขึ้นทะเบียนบุคลากร และการออกใบอนุญาตของกรรมการ โดยนายมนูสาสน์ ศรีพนา เลขาธิการราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมกีฬา (ร.ย.ส.ท.) และหัวข้อการอบรม ภาพรวมของสนามแข่งขัน (Overview Chang Internatio9nal Circuit) กฏ กติกา มารยาท การแข่งขันทางเรียบ / Endurance โดย นพ.ปณิธาน จริงจิตร ส่วนการอบรมในช่วงภาคบ่าย หัวข้อการอบรม แนวทางการช่วยเหลือ และเคลื่อนย้ายนักแข่งที่ได้รับบาดเจ็บ โดย นพ.ปณิธาน จริงจิตร หัวข้อการอบรม การเรียนจากประสบการณ์การแข่งขัน (Sharing Experience) การเรียนรู้ขั้นตอนการถอดอุปกรณ์ และการสาธิตการนำนักแข่งออกจากรถ (Helmet Removal/ Emergency Move & KED/ Collar Application/ Spinal Board/ Log Roll) โดย นพ.นิเดช กฤตสิน นพ.ปณิธาน จริงจิตร พญ. ศิริลักขณา รูขะจี นายธเนศวร นิสากรเสน และนายธนาวิทย์ เธียร์กฤตย์