วันที่และสนามแข่งขัน

สนามที่ 1 วันที่ 26-28 พฤษภาคม 2566 ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต

 

สนามที่ 2 วันที่ 28-29 มิถุนายน 2566 ณ สนามบางแสน สตรีท เซอร์กิต 

 

สนามที่ 3 วันที่ 12-13 สิงหาคม 2566 ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต