สารต้องห้าม

สารต้องห้ามในทางการกีฬา

ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมกีฬา มีการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสารต้องห้าม การป้องกันไม่ให้มีการใช้สารต้องห้าม

โดยไม่ตั้งใจให้แก่นักกีฬาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ได้เข้าใจและรับรู้ถึงการใช้สารต้องห้ามในการแข่งขัน ตลอดจนบทลงโทษที่ทางองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้าม(WADA)

เป็นผู้กำหนด มีรายชื่อสารต้องห้ามของแต่ละชนิด/ประเภทกีฬา ดังนี้

 

สารต้องห้ามที่กําหนดในบางชนิดกีฬา
P1. BETA-BLOCKERS (สารบีตา-บล็อกเกอร์)
สารบีตา-บล็อกเกอร์ จัดเป็นสารต้องห้ามในช่วงการแข่งขันเท่านั้น ในเฉพาะชนิดกีฬาต่อไปนี้ และจะจัดเป็น
สารต้องห้ามนอกช่วงการแข่งขัน ตามที่กําหนด
ยิงธนู*
แข่งรถยนต์
บิลเลียดและสนุกเกอร์ (ทุกประเภท)
ลูกดอก (ปาเป้า)
กอล์ฟ
ยิงปืน*
สกี/สโนบอร์ด เฉพาะในประเภทกระโดด ฟรีสไตล์ aerials/halfpipe และ snowboard halfpipe/big air
กีฬาใต้น้ํา (การดําน้ําแบบกลั้นหายใจ) ประเภท constant-weight apnoea with or without fins,
dynamic apnoea with or without fins, free immersion apnoea, Jump Blue apnoea, spearfishing,
static apnoea, target shooting และประเภท variable weight apnoea.
* ห้ามใช้นอกการแข่งขันด้วย

สารต้องห้ามในทางการกีฬาอื่น ๆ และวิธีการต้องห้าม อ่านต่อ