โครงการอบรมประจำปี 2566

ภาพบรรยากาศ การอบรมและมอบเกียรติบัตร "โครงการอบรมกฎ กติกา สำหรับนักกีฬายานยนต์เบื้องต้น" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 09:30 - 12:00 น. โดยได้รับเกียรติจาก คุณพฤติรัตน์ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ ประธานคณะกรรมการกีฬายานยนต์

เป็นผู้บรรยายและมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรม